Søg støtte

Søg

FitforKids - Børneovervægt


Donation

Projekt

Pårørendegrupper - KOL-patient

Amager Hospital

Det kan være en stor udfordring at være pårørende til en KOL-patient, og undersøgelser viser, at mange pårørende udvikler angst og depression. I et forsøg på at håndtere denne problemstilling ønsker ansatte på Lungemedicinsk afdeling på Amager Hospital at afprøve pårørendegrupper, hvor indlagte patienters pårørende kan udveksle erfaringer. Grupperne skal ruste de pårørende til at støtte patienten efter udskrivelse. Foruden støtte til KOL-patienters pårørende har projektet også til formål at undersøge hvilke temaer, der kendetegner oplevelsen som pårørende og inkorporere dette i undervisningen af personalet på Lungemedicinskafdeling.

Tildelt støtte

102.000 kr.

2014

Modtager

Amager Hospital

Region

Hovedstaden

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom