Søg støtte

Søg

Gode leveår for de svage ældre


Donation

Projekt

Pårørendegrupper på tværs

Pårørende i Danmark

Donationen går til etablering af selvhjælpsgrupper, hvor pårørende kan mødes og tale om udfordringerne og livet som pårørende. Erfaringsmæssigt øger deltagelse i en pårørendegruppe den pårørendes selvomsorg og evne til at påtage sig opgaverne som omsorgsgiver. Pårørende i Danmark er en forening for pårørende til kronisk syge, handicappede eller svækkede personer på tværs af diagnoser.

Tildelt støtte

65.000 kr.

2019

Modtager

Pårørende i Danmark

Region

Sjælland

Delmål

Flere gode leveår