Søg støtte

Søg

PårørendeRådgivningen


Donation

Projekt

PårørendeRådgivningen

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende

Donationen går til at iværksætte og evaluere en udvidet rådgivningstjeneste for pårørende til psykisk syge, der ofte er pressede, fordi de skal tage vare på både den syge, sig selv og den øvrige familie. I dag bemandes Bedre Psykiatris rådgivning af foreningens socialrådgivere. Med projektet ønsker Bedre Psykiatri at udvide sin rådgivningstjeneste med en række fagpersoner, bl.a. psykiatriske sygeplejersker, psykologer samt fysio- og ergoterapeuter, som med deres forskellige faglige kompetencer kan rådgive, styrke og støtte de pårørende endnu bedre om fx medicinske forhold, social- og sundhedsjura, testamente og værgemål. Bedre Psykiatri, der i dag tæller 13.000 medlemmer og 60 lokalafdelinger, er den eneste forening i Danmark, der yder specialiseret rådgivning til pårørende til psykisk syge.

Tildelt støtte

1.350.000 kr.

2018

Modtager

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår