Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Forskningsprojekt

Patientsikkerhedskultur

Databasernes Fællessekretariat

TrygFonden har givet støtte til et projekt, der skal skabe evidensbaseret viden om, hvordan man i praksis forbedrer patientsikkerhedskulturen i hospitalsvæsenet. Der er gennem de sidste ti år med lovbundet patientsikkerhedsarbejde i sygehusvæsenet iværksat mange initiativer til forbedring af patienters sikkerhed. Alligevel er der fortsat usikkerhed om, hvilke metoder der er mest effektive til kontrol, overvågning og nedbringelse af patientskader. Projektet tager udgangspunkt i, at arbejdet med at skabe og udvikle en patientsikkerhedskultur er en ledelsesopgave. Helt konkret vil man teste et spørgeskema, som måler på patientsikkerhedskulturen. Derudover vil man gennemgå, systematisere og formidle et overblik over den videnskabelige litteratur om ledelsens rolle og betydning i forhold til at udvikle en positiv og stærk patientsikkerhedskultur. Og endelig vil man undersøge, hvilken effekt ledelsesseminarer har på patientsikkerhedskulturen. Projektet udmønter sig i en værktøjskasse, som kan bruges i hele det danske sundhedsvæsen i arbejdet med at planlægge og gennemføre initiativer, der skal øge sikkerheden for patienterne. TrygFonden har støttet projektet med 988.219 kr.

Tildelt støtte

988.219 kr.

2013

Modtager

Databasernes Fællessekretariat

Region

Landsdækkende