Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Forskningsprojekt

Patientuddannelse til mennesker med skizofreni: Gør noget – få det godt

Psykiatrisk Center København

Skizofreni er en alvorlig og ofte langvarig psykisk lidelse, som ofte er forbundet med nedsat funktionsevne og begrænsninger i at føre en almindelig aktiv hverdag. Mange mennesker med skizofreni har svært ved at passe et arbejde, tage en uddannelse, tage hånd om deres hjem og i det hele taget indgå i sociale fællesskaber - også når det gælder deres nærmeste. "Gør noget - få det godt med psykisk sårbarhed" er et nyt patientuddannelsesprogram, der strækker sig over tre måneder, og som via gruppesessioner har til formål at give deltagerne indsigt i egen sygdom samt hjælpe dem til at få meningsfulde aktiviteter ind i hverdagen. I et pilotprojekt i to distriktspsykiatriske centre har programmet vist positive resultater. Dette projekt vil undersøge effekten af programmet i et lodtrækningsforsøg, der gennemføres i fem distriktspsykiatriske centre i hovedstadsområdet. Undersøgelsen vil blive suppleret af et kvalitativt studie af deltagernes oplevelse af programmet. Projektet sker i et samarbejde med Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, fem distriktspsykiatriske centre i hovedstaden samt ergoterapeutuddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol.

Tildelt støtte

2.096.908 kr.

2015

Modtager

Psykiatrisk Center København

Region

Landsdækkende