Søg støtte

Søg

Sommerlejr og sommerudflugt


Donation

Projekt

PREGO – PåRørendes EGenOmsorg

UlykkesPatientForeningen

Mere end 3.300 danskere kommer hvert år ud for en ulykke, og 273.000 personer estimeres til at leve med alvorlige skader efter en ulykke. Ud af disse estimeres 22 pct. til at bo i Region Syddanmark svarende til 60.000 personer. Når et menneske kommer ud for en ulykke, bliver hele familien ramt, og livet bliver vendt op og ned, der er hårdt for alle parter. Som pårørende til en ulykkesramt er der risiko for, at den pårørende selv bliver syg, deprimeret, stresset eller mister sit job. For at styrke de pårørendes egenomsorg og forebygge, at de pårørende selv udvikler psykisk eller fysisk sygdom, vil UlykkesPatientForeningen med denne donation udvikle og afprøve en række støtte- og rådgivningstiltag. Projektet vil fokusere på netværksdannelse gennem bl.a. foredrag, familieaktiviteter og online-fællesskaber, individuel rådgivning samt gruppeforløb. Projektet vil forløbe over to år og vil blive gennemført af frivillige i Region Syddanmark samt sundhedsfaglige fagpersoner. Effekten af projektet skal dokumenteres gennem observation, spørgeskemaer og interviews. Desuden er målet at udbrede og skalere støtte- og rådgivningstiltagene til de øvrige regioner i Danmark samt udbrede erfaringerne til andre patientforeninger, da pårørendes behov ikke er knyttet til en bestemt sygdom.

Tildelt støtte

800.000 kr.

2020

Modtager

UlykkesPatientForeningen

Region

Syddanmark

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom