Søg støtte

Søg

Autisme Ungdom Sommercamp 2024


Donation

Projekt

Projekt 'Skabertrang'

Foreningen Aftenskolen i Fountain House

Foreningen Aftenskolen hører til i Fountain Hose, som er et rehabiliteringstilbud til psykisk sårbare. Aftenskolen tilbyder undervisning og arrangementer, der opleves relevante, meningsfyldte og inkluderende og kan bidrage til at styrke den enkeltes trivsel og livskvalitet, kompetencer og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt i samfundslivet. Denne donation går til projektet ”Skabertrang”, der er et åbent kreativt værksted med i alt 14 workshops. Målgruppen er psykisk sårbare borgere, der er eller har været ramt af livskriser og psykisk sygdom, og formålet er at skabe nye sociale fællesskaber for at minimere ensomhed og undgå psykiatriske indlæggelser.

Tildelt støtte

150.000 kr.

2021

Modtager

Foreningen Aftenskolen i Fountain House

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle