Søg støtte

Søg

Selvhjælpsgrupper i Odder


Donation

Projekt

Projekt Spisevenner

Thisted Kommune

Antallet af ældre, der klarer sig som hjemmeboende, er stigende. Selvom dette på mange områder er positivt, medfører det også, at der er en øget risiko for ensomhed. For at afhjælpe denne problemstilling arbejder Sundhed og Ældreafdelingen i Thisted Kommune med forebyggende hjemmebesøg med et fokus på mental sundhed. Projekt "Spisevenner" er et led i kommunens fokus på den mentale sundhed blandt ældre i kommunen. Projektet går ud på, at ensomme ældre skal mødes til spisning én gang om måneden på et af ældrecentrene. Projektet skal gennemføres i samarbejde med den frivillige organisation ’Ældre Hjælper Ældre’, som har mange års erfaring med besøgstjeneste. Donationen fra TrygFonden skal dække madudgifterne i projektets første år og halvdelen af udgifterne i andet år.

Tildelt støtte

20.000 kr.

2014

Modtager

Thisted Kommune

Region

Nordjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet