Søg støtte

Søg

Sikker adfærd på Vandet


Donation

Projekt

Resocialisering af indsatte

Kriminalforsorgen og Cafe Exit

Dette projekt vil bruge musik, sang og kreativitet til at give indsatte et meningsfyldt tilbud, som kan være afgørende for deres videre liv efter endt afsoning. De indsatte bliver del af et forpligtende fællesskab og opbygger relationer til nye miljøer, som kan hjælpe dem til at leve et liv uden kriminalitet. Projektet bygger videre på mange års erfaring og praksis med ”Fangekoret” i Vridsløselille Statsfængsel. Fangekoret, som TrygFonden også har støttet gennem flere år, har vist, at det er muligt at bryde ud af en kriminel løbebane, og koret nyder stor anseelse i både det danske fængselssystem og befolkningen. Målet med dette nye projekt er at nå ud til flest mulige afdelinger og grupperinger i landets fængsler samt gennemføre motiverende aktiviteter med så mange indsatte som muligt.

Tildelt støtte

1.062.706 kr.

2015

Modtager

Kriminalforsorgen og Cafe Exit

Region

Landsdækkende