Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Forskningsprojekt

Respektkampagnen - virker den?

Syddansk Universitet

Donationen går til at evaluere Foreningen Alkohol & Samfunds og TrygFondens årlige kampagne, som har til formål at øge kendskabet til mulighederne for behandling af alkoholproblemer. Det skønnes, at én ud af 25 voksne dansker er regulært afhængig af alkohol, men heraf er kun cirka hver tiende i behandling. Tæller man storforbrugere med, er det omkring hver tiende af alle voksne danskere, der har et alkoholproblem. Det er stadig tabubelagt at søge hjælp for alkoholmisbrug, og mange kender ikke til kommunernes behandlingstilbud. Evalueringen skal derfor afdække kampagnens effekt bl.a. i forhold til at øge kendskabet til behandling, motivation til ændring af alkoholvaner og til at søge behandling.

Tildelt støtte

728.280 kr.

2020

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv