Søg støtte

Søg

Styrke til kørestolsbarnet


Donation

Forskningsprojekt

Rette pille til rette patient

Forskningsenheden for Almen Praksis

Denne donation går til udvikling af et sæt af procedurer, der skal give almenpraktiserende læger overblik over patienters sygdoms- og medicinhistorie. Mange, særligt ældre patienter med flere sygdomme, bruger adskillige forskellige former for medicin, hvilket øger risikoen for fejl, bivirkninger og manglende overholdelse af ordinationer. I Danmark vurderes der at være cirka 750.000 patienter i behandling med mere end fem faste lægemidler, og antallet vil formentlig vokse i takt med endnu flere ældre patienter. Det vurderes, at op mod 60 pct. af alle patienter over 65 år får uhensigtsmæssig medicin.

Tildelt støtte

995.930 kr.

2019

Modtager

Forskningsenheden for Almen Praksis

Region

Landsdækkende