Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Forskningsprojekt

Risikolokaliteter på vejnettet

Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen

TrygFondens donation går til et projekt, der skal udvikle en metode til at udpege farlige steder på vejnettet, før ulykken sker. Målet er at give kommunerne et redskab, de kan bruge i arbejdet med at forebygge trafikuheld. Tidligere har man udpeget risikolokaliteter på baggrund af såkaldt ”sorte pletter”, som er de steder, hvor politiet har registreret en ulykke med tilskadekomne. Antallet af registreringer er imidlertid så lavt, at det bliver stadig sværere at bruge den metode. Samtidig er der plads til forbedringer af trafiksikkerheden – især på landevejene, som i dag står for to ud af tre alvorlige ulykker. Helt konkret vil projektet anvende data om trafikulykker fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital. Disse data kobles med viden om vejens beskaffenhed, bl.a. bredde, kantbredde, markeringer, sving og lignende. Der vil blive indsamlet viden fra i alt 600 km. vej i Assens og Svendborg Kommune. TrygFonden har støttet projektet med 426.883 kr.

Tildelt støtte

426.883 kr.

2014

Modtager

Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Sikker i trafikken