Søg støtte

Søg

Livskvalitet og friske sanser


Donation

Projekt

Røde Kors' Ferielejre 2022

Røde Kors

Donationen går til ferielejre, der giver sårbare børnefamilier en tiltrængt ferieoplevelse og inkluderer dem i fællesskabet. Familiernes økonomiske knaphed og manglende overskud betyder, at mange af børnene ikke har adgang til de samme ferieoplevelser og fællesskaber, som børn fra mere ressourcestærke familier. Røde Kors har siden 2005 arrangeret ferielejre for sårbare familier, og behovet er steget år for år. For at imødekomme det stigende behov blandt de familier, som under corona-pandemien har oplevet øget isolation og mistrivsel, har Røde Kors med donationen i sommeren 2022 kunne tilbyde ca. 900 børn og forældre at komme på lejr i skolesommerferien. Lejrene tilbyder børnefamilierne et fællesskab, hvor de kan spejle sig i andre i samme situation som dem selv, og når børnene vender tilbage til hverdagen efter endt ferie, kan de fortælle, at de ligesom deres klassekammerater har været på sommerferie.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2022

Modtager

Røde Kors

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start