Søg støtte

Søg

Udvidelse af Alkoholforebyggelse med unge


Donation

Projekt

Samarbejdskultur i fængsler

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen har tidligere, med støtte fra TrygFonden, gennemført projektet "Trygge og Udviklende Fængsler", der omhandlede etableringen af en ny kultur i dele af Statsfængslet i Ringe. Projektet gjorde op med "Os og Dem" kulturen, der ofte findes i fængslerne, så miljøet i stedet inddragede alle indsatte i fællesskab. Dette blev gjort for at give de indsatte et ansvar og følelsen af at være et fællesskab. Tilgangen har vist mange positive resultater, herunder at volds- og trusselsbilledet overfor personalet er halveret over de seneste to år. Kriminalforsorgen vil med dette projekt udbrede tilgangene, der blev udviklet i det tidligere projekt, til resten af Ringe Statsfængsel i tæt samarbejde med TrygFonden. Der skal udvikles et uddannelsesforløb, der forankres hos Kriminalforsorgen, og følgeforskning skal sikre at resultaterne bliver dokumenteret og videreformidlet. På længere sigt skal projektet føre til en positiv kulturændring i danske fængsler, som igen skal kunne omsættes gennem arbejdet med unge kriminelle i overgangen fra fængsel til frihed.

Tildelt støtte

5.100.000 kr.

2013

Modtager

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Region

Landsdækkende