Søg støtte

Søg

BROEN hjælper udsatte børn


Donation

Projekt

Samtalegrupper for pårørende

Bedre Psykiatri

At være pårørende til en person, der er psykisk syg, kan være svært, og grundet det tabu, der er forbundet med psykisk sygdom, får de pårørende ikke altid den støtte, som de har behov for. Derfor kan de pårørende have gavn af at tale med personer i samme situation som dem selv. Bedre Psykiatri Helsingør vil med denne donation dels oprette en samtalegruppe for pårørende til voksne syge og dels oprette en netværksgruppe for forældre til syge børn under 18 år. Gruppeforløbet vil strække sig over 12 mødegange med to timers varighed. Møderne har fokus på at adressere de problemstillinger, man oftest står med som pårørende ved at tage udgangspunkt i deltagernes egne behov.

Tildelt støtte

84.000 kr.

2017

Modtager

Bedre Psykiatri

Region

Hovedstaden

Delmål

Sundere liv