Søg støtte

Søg

digitale fællesskaber


Donation

Projekt

Sanseintegration

Odense Værkstederne Rytterkasernen 17-19 5000 Odense C

Odense Værkstederne er et beskyttet aktivitets- og beskæftigelsestilbud for personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. I afdeling Midtbyen har mange af brugerne behov for et sanserum til at bearbejde sanseindtryk. Med donationen kan der indkøbes udstyr til sanserummet, som kan være med til at give overstimulerede borgere ro, mens understimulerede borgere kan have gavn og glæde af flere former for sansestimulering.

Tildelt støtte

57.500 kr.

2021

Modtager

Odense Værkstederne Rytterkasernen 17-19 5000 Odense C

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle