Søg støtte

Søg

Flytning af hjertestarter


Donation

Projekt

Sansestimulering til demente

Distrikt syd, Næstved kommune

Med donationen kan plejecentrene Bakkegården og Æblelunden indkøbe hver en sansegyngestol til beboerne. Demensramte beboere kan være urolige og utrygge og have svært ved at deltage i de daglige aktiviteter og det sociale liv. Formålet med sansegyngestolene er at dæmpe uro og angst hos svært demente beboere på plejecentrene ved hjælp af målrettede sansestimuli.

Tildelt støtte

148.832 kr.

2023

Modtager

Distrikt syd, Næstved kommune

Region

Sjælland

Delmål

Flere gode leveår