Søg støtte

Søg

Sikkerhed i regnvandsbassiner


Donation

Projekt

SaralystFamilien SmileService

SaralystFonden

SaralystFamilien og SmileService er udviklet i et samarbejde mellem Frelsens Hær Aarhus og SaralystFonden, der har til formål at hjælpe udsatte borgere i Aarhus. Ifølge flere nationale undersøgelser er der en stigning i antallet af fattige i Aarhus, og tallet er højere end i andre store byer i Danmark. SaralystFamilien tilbyder tre-timers møder for mødre og børn hver mandag. Her får mødrene mulighed for at dele deres problemer, mens der er frivillige, der leger med børnene. Hen over året vil der også være andre aktiviteter på disse mandage såsom tøjbytning og fremstilling af smykker. Som supplement til SaralystFamilien blev der i starten af 2016 oprettet et nyt tilbud kaldet SmileService. SmileService er målrettet unge i alderen 14 til 25 år, der har psykiske problemer, og som har svært ved at finde fodfæste. Denne donation skal gå til SaralystFonden, så de kan opretholde SaralystFamilien og SmileService som tilbud til ressourcesvage familier og unge i Aarhus.

Tildelt støtte

338.880 kr.

2017

Modtager

SaralystFonden

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start