Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Senior og depressionsramt?

DepressionsForeningen

Donationen går til en indsats, hvor Depressionsforeningen i samarbejde med Danske Seniorer vil øge seniorers viden om depression. Mellem 10 og 20 pct. af den ældre befolkning i Danmark har en let, middel eller svær depression. Det betyder, at forekomsten er mere end dobbelt så høj blandt de 70-85-årige som i den øvrige voksne befolkning. Undersøgelser tyder på, at mere end 60 pct. af depressionerne hos ældre forbliver udiagnosticerede, fordi depressionen kan være svær at skelne fra andre ældrerelaterede kroniske sygdomme. En anden vigtig årsag er, at ældres viden om depression er mangelfuld, og depression kan derfor blive opfattet som et naturligt og uafvendeligt alderdomstegn, som man ikke kan gøre noget ved. Indsatsen vil gennem oplysningsmateriale og foredrag udbrede viden om depression gennem Danske Seniorers 400 medlemsforeninger. Målet er, at de mange tusinde ældre, der lider af depression, kan blive hjulpet til et bedre liv med færre bekymringer og større sociale muligheder, og at de pårørende, som bærer store omsorgsmæssige byrder, også kan få hjælp til at håndtere depression hos et familiemedlem.

Tildelt støtte

1.390.959 kr.

2021

Modtager

DepressionsForeningen

Region

Landsdækkende

Delmål

Et godt liv som pårørende