Søg støtte

Søg

Efterladte efter selvmord


Donation

Forskningsprojekt

SeSam i Matematik

Københavns Professionshøjskole

Donationen går til at afprøve indsatsen "Ny SeSam i Matematik", som er et videobaseret sparringsforløb til lærere i grundskolen, der skal forbedre elevernes udbytte af undervisningen. Folkeskolen har et mål om, at 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne. Men andelen af elever, der vurderes gode til læsning og matematik i de nationale test er faldende. Lærernes måde at undervise på har en afgørende betydning for elevernes indlæring. Der bruges allerede forskellige supervisions-metoder i Danmark, men det er ofte spredte og lokale indsatser, hvor lærerkollegaer yder sparring, som ikke nødvendigvis er systematisk. Formålet med ”Ny SeSam i Matematik” er at afprøve en struktureret supervisionsmetode, hvor sparringen foretages af uddannede supervisorer fra Professionshøjskolen København, og undervisningen, der sparres omkring, forestås af 24 lærere fra forskellige skoler over hele landet. Målet er at belyse, om der kan måles øgede kompetencer blandt eleverne, og om metoden med fordel kan udbredes til skolerne i Danmark.

Tildelt støtte

994.576 kr.

2021

Modtager

Københavns Professionshøjskole

Region

Landsdækkende

Delmål

Parat til uddannelse