Søg støtte

Søg

Giv udsatte familier en ferie


Donation

Projekt

Sikker medicin til børn & unge

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

I Danmark er cirka 12.000 børn og unge anbragt uden for hjemmet, hvoraf cirka 4.300 er anbragt på en institution. En stor del af de anbragte børn har problemstillinger, der behandles medicinsk. Ansatte på bostederne har oftest en socialfaglig uddannelse uden sundhedsfaglig træning og mangler derfor kompetencer til at varetage børnenes medicinering. Med denne donation ønsker Dansk Selskab for Patientsikkerhed derfor at udvikle et kompetence- og patientsikkerhedsforløb, der skal reducere risikoen for medicinskader hos børn og unge ved at øge kompetencer i medicin og sikkerhed hos ikke-sundhedsfagligt personale. Kompetenceforløbet vil bl.a. indeholde undervisning om lægemidler, potentielle problemer ved lægemidler, principperne i patientsikkerhed og lignende, som deltagerne undervejs vil afprøve i praksis på deres bosteder. Efter udviklings- og afprøvningsforløbet skal kompetenceforløbet udbredes til FADD’s godt 100 medlemsinstitutioner. Sammenlagt vil 325 ansatte være med i afprøvningen af det nye forløb.

Tildelt støtte

517.200 kr.

2018

Modtager

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Region

Hovedstaden

Delmål

Klar til livet