Søg støtte

Søg

Akut førstehjælp MC kørsel


Donation

Projekt

Simulation for kommende læger

SATS Odense

Hos SATS Odense (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab) arbejder man for at fremme interessen og forbedre uddannelsesmulighederne for medicinstuderende inden for temaerne præhospital behandling, akutmedicin, traumatologi, anæstesi og intensiv behandling. Målet er gennem simulation at styrke de kommende lægers erfaring og kompetencer inden for avanceret genoplivning, triagering, kommunikation og ABCDE-principper, der fx benyttes i forbindelse med akut udredning og kommunikation af og om patienten. Denne donation går til afholdelse af et kursus bestående af workshops med undervisning i de nævnte områder og efterfølgende simulation med figuranter for at træne deltagernes færdigheder.

Tildelt støtte

10.000 kr.

2020

Modtager

SATS Odense

Region

Syddanmark

Fokusområde

Patienten først