Søg støtte

Søg

Indkøb af redningsveste


Donation

Projekt

Sjælesorg til Søs

Danske Sømands- og Udlandskirker

Denne donation går til udvikling og afprøvning af et online chattilbud for danske søfolk. I otte af verdens havne er der sømandspræster, der besøger de danskflagede skibe, men den traditionelle organisering med en udstationeret præst og en lokal dansk kirke er ikke tilgængelig alle steder, ej heller tilstrækkelig fleksibel, da skibene kun er i havn i få timer. Søfolkene bruger sjældent hinanden til dybe samtaler, da kulturelle normer og sprog sætter begrænsninger. Besætningerne er mindre end før i tiden, og der er altid flere forskellige nationaliteter ombord – men relativt få danskere. Derfor er der behov for et tilbud om anonymt at kunne chatte med en sømandspræst på sit eget sprog.

Tildelt støtte

186.688 kr.

2019

Modtager

Danske Sømands- og Udlandskirker

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed