Søg støtte

Søg

Generalforsamling 2021


Donation

Forskningsprojekt

Skal – skal ikke – beslutningsstøtte ved screening for tarmkræft

Regionshospitalet Randers

Screening kan forhindre hvert fjerde dødsfald som følge af tarmkræft. For at mindske dødeligheden af tarmkræft tilbydes alle danskere mellem 50 og 74 år derfor screening hvert andet år. Kun 60-65 pct. benytter sig imidlertid af tilbuddet, og få har helt frameldt sig det nationale screeningsprogram. Der er en stor social skævhed i deltagelsen i screeningsprogrammet, ligesom lavtuddannede oftere dør som følge af tarmkræft. Dette projekt har til formål at reducere den sociale ulighed i tilbuddet om tarmkræftscreening. I et lodtrækningsforsøg vil projektet undersøge effekten af et nyt beslutningsstøtteværktøj, der er specielt udviklet til at støtte borgerne i at træffe et informeret valg om screening eller ej. Alle borgere, der inviteres til tarmkræftscreening i Region Midtjylland i en fem måneders periode, og som efter en måned ikke har tilmeldt sig screeningen, deltager i forsøget. Effekten måles bl.a. på tilfredsheden med beslutningsstøtteværktøjet samt antallet af deltagere i screeningsprogrammet.

Tildelt støtte

757.833 kr.

2015

Modtager

Regionshospitalet Randers

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Patienten først