Søg støtte

Søg

Tag på højskole, men bo hjemme


Donation

Projekt

Smerteinfo.nu

Odense Universitetshospital

Denne donation skal bruges til etablering af smerteinfo.nu, der skal samle evidensbaseret viden om kroniske smerter til patienter og pårørende. I Danmark lider omkring 850.000 voksne mennesker af hyppigt tilbagevendende eller konstante smerter. For en del af de smerteramte danskere resulterer smerterne i hårdt belastede liv og meget lav livskvalitet. Kroniske smerter stresser på mange niveauer bl.a. ved tab af kontakt til arbejdsmarkedet og tab af de vante roller i familien og blandt venner og bekendte. Udover at skulle leve med smerterne rammes mange af depression, angst, isolation, søvnforstyrrelser samt hukommelses- og koncentrationsbesvær. Med støtte og den rette viden kan smerteramte lære at leve med smerterne, og de kan få en hverdag til at hænge sammen. Målet med smerteinfo.nu er derfor at tilbyde lettilgængelig viden til patienter og deres pårørende, så de kan træffe beslutninger, fx om fortsatte udredninger, behandlinger og individuelle tilpasninger i deres hverdag på et informeret grundlag.

Tildelt støtte

2.259.600 kr.

2017

Modtager

Odense Universitetshospital

Region

Landsdækkende