Søg støtte

Søg

Flere i alkoholbehandling


Donation

Projekt

Snoezelrum

Sødisbakke. Et regionalt tilbud

Beboerne på Bo- og Aktivitetstilbud Kuben har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og mange har en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser. Beboerne har særlige reaktioner på sansestimuli, og de har vanskeligt ved at bearbejde de sanseindtryk, som de får i løbet af deres hverdag. Med donationen kan der etableres et snoezelrum, hvor beboerne kan få hjælp til at få den rette sansestimulering, der enten hjælper dem med at komme op eller ned i arousal. Det skal gøre det lettere for beboerne at håndtere fysisk berøring i hverdagen og hjælpe dem til ikke at blive overstimulerede, når de fx bevæger sig rundt uden for Kuben.

Tildelt støtte

40.000 kr.

2021

Modtager

Sødisbakke. Et regionalt tilbud

Region

Nordjylland

Delmål

Flere gode leveår