Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Projekt

Sociale lørdage for frivillige

Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger

Voksne med senfølger fra seksuelle overgreb kan have svært ved at indgå i fællesskaber. Derfor tilbyder lokalafdelingen Sønderjysk Spor offentlige cafémøder og netværk for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Foreningen drives af voksne, som ligeledes har eller har haft senfølger, og der er derfor behov for aktiviteter, der bringer de frivillige sammen. Frivilliggruppens trivsel og samarbejde udgør fundamentet for en effektiv og succesfuld indsats i Sønderjylland. Dette projekt omhandler derfor oprettelsen af Sociale Lørdage, hvor de frivillige kan få rum og tid til at lære hinanden at kende og opbygge det nødvendige tillidsbånd. Donationen fra TrygFonden skal primært bruges på transport og forplejning.

Tildelt støtte

15.000 kr.

2015

Modtager

Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger

Region

Syddanmark

Fokusområde

En plads i fællesskabet