Søg støtte

Søg

Førsthjælpskursus


Donation

Projekt

Sommerhustur 2024

Værestedet Den blå Mølle (Blå Kors)

"Den Blå Mølle" i Kibæk er et værested for mennesker, som er ensomme, hjemløse eller som har psykiske, sociale, alkohol- eller sundhedsmæssige udfordringer. Med donationen kan værestedet arrangere en sommerhustur for i alt 20 brugere af værestedet og frivillige. Turen skal danne fællesskaber mellem deltagerne, skabe relationer og give dem gode oplevelser samt øget livskvalitet.

Tildelt støtte

46.300 kr.

2023

Modtager

Værestedet Den blå Mølle (Blå Kors)

Region

Midtjylland

Delmål

Fællesskaber for alle