Søg støtte

Søg

Livskvalitet og friske sanser


Donation

Projekt

Spil for Livet

Aarhus Universitetshospital

Donationen går til en indsats, der skal forebygge, at unge ender i spilafhængighed, og hjælpe dem, som allerede har et problematisk forhold til spil. Tal fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at 31.600 unge mellem 12 og 17 år har en risikabel spilleadfærd, og at mange af dem har en lavere livstilfredshed og føler sig ensomme eller deprimerede. Med donationen har forskerne derfor udviklet den digitale lærings- og vidensplatform Spilforlivet.dk med kortfilm, interviews og andet materiale, som giver de besøgende viden om ludomani og mulighed for at analysere deres egne spillevaner og søge hjælp, hvis de har behov for det. Den digitale platform suppleres af en landsdækkende dialogrejse, som tilbydes gratis til skoler og ungdomsuddannelser, så emnet kan indgå i undervisningen. Indsatsen skal skabe opmærksomhed omkring, at de unge ikke er alene med deres spilafhængighed, og at der er hjælp at hente til at komme ud af det.

Tildelt støtte

321.500 kr.

2022

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet