Søg støtte

Søg

En at følges med - medvandring


Donation

Projekt

Spise/værested Den Sorte Gryde

Københavns Domkirke

Den Sorte Gryde er et spise- og værested for hjemløse, drevet af Vor Frue Kirke. I 2014 bespiste de cirka 16.000 hjemløse, og har desuden ansat to hjemløse til hjælp med driften. De søger om midler til at fortsætte deres arbejde med et tilskud til indkøb og udlevering af mad. Gennem Den Sorte Gryde får socialt udsatte en plads i et fællesskab, samt tryghed, støtte og varm mad.

Tildelt støtte

50.000 kr.

2015

Modtager

Københavns Domkirke

Region

Hovedstaden