Søg støtte

Søg

Etablering af nyt krisecenter


Donation

Forskningsprojekt

Sprog hos børn med og uden ADHD

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Ny forskning tyder på, at børn med ADHD har sproglige vanskeligheder i både sociale og uddannelsesmæssige situationer. Denne donation går til et projekt, hvor forskere undersøger, i hvilket omfang de sproglige problemer er relaterede til ADHD, og hvordan de i givet fald kan afhjælpes. I undersøgelsen deltager 100 7-11-årige børn med ADHD samt 100 børn uden ADHD.

Tildelt støtte

66.145 kr.

2020

Modtager

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet