Søg støtte

Søg

Indkøb af 4 frigørelseshjelme


Donation

Forskningsprojekt

Sprog hos børn med & uden ADHD

Aarhus Universitet

ADHD rammer 3-7 pct. af alle børn. Nyere forskning peger på, at børn med ADHD ofte også har sproglige vanskeligheder, hvilket yderligere forstærker børnenes problemer. Denne donation går til en undersøgelse af sproglige vanskeligheder hos børn med ADHD - især med fokus på sammenhæng mellem ADHD, sprog, kognition og trivsel. Alle hypoteser undersøges med statistiske analyser, hvor børn med ADHD sammenlignes med børn uden ADHD for at undersøge, hvor børn med ADHD afviger. Undersøgelsen har til formål at bidrage til en mere målrettet indsats overfor børn med ADHD, så de får bedre muligheder for at udvikle og skærpe deres sproglige kompetencer.

Tildelt støtte

60.000 kr.

2019

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende