Søg støtte

Søg

Sundhed på hjul


Donation

Projekt

Stemmer fra kanten

pov.international.dk

Donationen går til projekt ”Stemmer fra Kanten”, der skal inddrage sårbare grupper i positive fællesskaber gennem et skriveværksted, som skal give dem kompetencer til at indgå i den demokratiske samtale. Hver femte dansker føler sig på kanten af eller helt uden for fællesskabet. De har på grund af fysiske og psykiske helbredsproblemer begrænsede sociale relationer og muligheder for at deltage i aktiviteter, som er almindelige for andre. Men mange af dem drømmer om en meningsfuld hverdag, hvor de også kan bruge og bidrage med de ressourcer og kompetencer, de har. Ambitionen med dette projekt er derfor at oprette et virtuelt skriveværksted for ressourcesvage og sårbare mennesker, hvor de får undervisning af journalister i at skrive og fortælle om deres hverdag. Projektet vil give deltagerne kompetencer til at være med i fællesskabet, blande sig i debatten og samtidig give dem en platform at gøre det fra. Deltagerne får hjælp og sparring til deres historier, som skal munde ud i en række artikler og podcasts, som vil udkomme på pov.international.

Tildelt støtte

200.000 kr.

2021

Modtager

pov.international.dk

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle