Søg støtte

Søg

Oplevelsesdage på Øresund


Donation

Projekt

Styr på medicinen

Nordsjællands Hospital

Donationen går til udvikling og etablering af en klinik for polyfarmaci, som skal behandle patienter, der tager 15 eller flere lægemidler, når de udskrives fra Nordsjællands Hospital. Projektet hedder Styr på medicinen, og formålet er at reducere overforbrug af medicin og sikre en korrekt medicinering af ældre patienter. At tage mange forskellige lægemidler øger risikoen for bivirkninger, lægemiddelinteraktioner, medicineringsfejl, fald og indlæggelser. Klinik for polyfarmaci vil blandt andet tilbyde ambulatoriebesøg, hjemmebesøg og indlæggelse med henblik på medicinsk afgiftning – alt sammen under hensyntagen til patientens livssituation og ønsker. Klinikken forventes at udvikle et reference-værk, der kan bruges som model for øvrige hospitaler.

Tildelt støtte

5.000.000 kr.

2018

Modtager

Nordsjællands Hospital

Region

Landsdækkende