Søg støtte

Søg

FRA UDSAT TIL ANSAT (Butik 21)


Donation

Forskningsprojekt

Styrkelse af pårørende til alkoholafhængige

University of Southern Denmark

Denne donation skal gå til at afprøve effekten af programmet ”Community Reinforcement and Family Training” (CRAFT), der skal hjælpe og mobilisere pårørende til alkoholikere og derigennem styrke deres muligheder for at få misbrugeren i behandling. CRAFT er en indsats, der retter sig direkte mod at kvalificere systemets møde med pårørende til alkoholikere. Projektet består af et tre-armet lodtrækningsforsøg forankret i de eksisterende danske behandlingssystemer.

Tildelt støtte

2.000.000 kr.

2017

Modtager

University of Southern Denmark

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet