Søg støtte

Søg

Sommerlejr og sommerudflugt


Donation

Projekt

Sundere livsstil gennem esport

Børn, Unge og Familieenheden - Sønderborg kommune

Tilbud i Gasværket og Ungehuset er forebyggende foranstaltninger for unge mellem 10 og 18 år. Der visiteres til begge tilbud i henhold til Lov om Social Service (SEL) § 52.3.9. Projektet tager udgangspunkt i de unges fælles interesse, esport. Tilbuddet modtager støtte til et projekt, hvor der sættes fokus på de unges sundhed - motion, kost og hygiejne. De unge er selv opmærksomme på, at hvis man vil deltage i esport, så kræver det en masse udover det at spille computer. Den indre motivation, de har i forhold til deres interesse, øger deres lyst til at være fysisk aktive, at spise sundt og komme i seng i ordentligt tid. De unge vil på tværs af køn og aldersgruppe desuden indgå i et fællesskab, og gennem esporten samarbejde og kommunikere, for at løse den specifikke opgave.

Tildelt støtte

117.500 kr.

2021

Modtager

Børn, Unge og Familieenheden - Sønderborg kommune

Region

Syddanmark

Fokusområde

En plads i fællesskabet