Søg støtte

Søg

Migranter og psykisk sygdom


Donation

Forskningsprojekt

Sundhed og kognitiv funktion

Syddansk Universitet

TrygFonden har givet støtte til at gennemføre en langtidsopfølgning af Svendborg-projektet, som er det største, mest intensive og langvarige eksperiment med fysisk aktivitet i folkeskolen i Danmark. Projektet har været i gang siden 2008, hvor elever fra 0.-6. klasse på seks folkeskoler i Svendborg har modtaget seks timers idrætsundervisning om ugen – fire timer mere end normalt. Børnene er løbende blevet fulgt, og det har allerede kastet lovende forskningsresultater af sig. Der er færre regulært overvægtige børn, og børnenes risiko for at udvikle hjertekarsygdomme er markant lavere hos de grupper, der har fået fire ekstra idrætstimer om ugen. Donationen fra TrygFonden går til en langtidsopfølgning på børnene, der nu går i 6.-9. klasse med det formål at give et billede af, hvor længe den ekstra idrætsundervisning har en effekt. Som noget nyt vil man udvide projektet til også at undersøge, om den øgede fysiske aktivitet har en indvirkning på børnenes kognitive og faglige udvikling. Der findes i dag en række laboratorieforsøg, der peger på en sammenhæng. Svendborg-projektet bliver nu et af de få forskningsprojekter i verden, der undersøger effekten i praksis. TrygFonden har støttet Svendborg-projektet siden begyndelsen og har gennem de sidste godt seks år samlet set givet 29 mio. kr. fordelt på otte donationer til enheden RICH ved Syddansk Universitet. TrygFonden har støttet projektet med 6.109.110 kr.

Tildelt støtte

6.109.110 kr.

2014

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev sundt