Søg støtte

Søg

Etablering af nyt krisecenter


Donation

Forskningsprojekt

Supplement- Konfliktråd

Aarhus Universitet

Donationen går til en udvidelse af antallet af politikredse, der deltager i Konfliktråd Impact Projektet (KIP), hvor effekten af politiets konfliktråd evalueres. Det igangværende projekt tester to forskellige måder at afvikle møder mellem offer og gerningspersoner på, hvilke er henholdsvis de nuværende Konfliktråd (KR) og den internationale model ’Restorative Justice Conferences’ (RJC). Projektet adresserer det problem, at de eksisterende Konfliktråd ikke viser en effekt på gerningspersoners tendens til efterfølgende at begå ny kriminalitet. Flere politikredse end planlagt har ønsket at deltage i projektet. Den aktuelle donation gør det muligt at udvide antallet af deltagende politikredse til syv, hvilket også øger den forskningsmæssige kvalitet af projektet. Projektet udføres i samarbejde med Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter, Christian B.N. Gade, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet, samt Lawrence Sherman og Heather Strang, Institute of Criminology, University of Cambridge.

Tildelt støtte

997.350 kr.

2018

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende