Søg støtte

Søg

Rednings- og svømmeveste


Donation

Projekt

Sygdomsaccept og networking

Epilepsiforeningen, kreds Sydvestjylland

Med donationen kan Epilepsiforeningen Sydvestjylland afholde en familieweekend for voksne og familier med børn berørt af epilepsi. Weekenden skal give de 70 deltagere en weekend, hvor der bliver tid og lejlighed til ro, fordybelse, samvær og at få talt med hinanden og med andre medlemmer, der måske kan dele erfaringer eller vise empati. Det er også målet, at flere af deltagerne vil møde frem til foreningens andre arrangementer, og at de får mod og overskud til selv at komme ud og gøre brug af de tilbud, de har i nærområdet uden at spekulere på, hvad andre tænker, hvis der pludselig kommer et epilepsianfald.

Tildelt støtte

102.410 kr.

2023

Modtager

Epilepsiforeningen, kreds Sydvestjylland

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle