Søg støtte

Søg

Migranter og psykisk sygdom


Donation

Forskningsprojekt

TeamOBS

TeamObs, Klinisk institut Aarhus Universitet

Når en jordemoder tilkalder personale til en kompliceret fødsel, er samarbejde, god kommunikation og lederskab altafgørende for at sikre den fødende den bedst mulige behandling. Deltagerne på holdet kender ikke altid hinanden, og team-træning er derfor en vigtig og fast del af hverdagen på mange fødesteder i Danmark. Dette projekt vil træne og styrke færdighederne hos hele fødselsteamet med det formål at øge behandlingskvaliteten og patientsikkerheden ved komplicerede fødsler. Først skal udvikles en skala, TeamOBS Tool, til vurdering af både tekniske og ikke-tekniske færdigheder i det tværfaglige team. Skalaen skal dernæst bruges til at vurdere læger, jordemødre og sygeplejersker ud fra videooptagelser af dels simulerede akutte fødsler og dels virkelige livstruende hændelser på fødegangen. Optagelserne af de virkelige hændelser vil endvidere blive brugt til at udarbejde en guideline for tværfagligt samarbejde omkring akut behandling på fødegangen. Målet er at udvikle to redskaber – TeamOBS Tool og en guideline for tværfagligt samarbejde i akut obstetrik – der kan anvendes til fødeafdelingers teamtræning fremover. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Hospitalsenheden i Horsens og Aarhus Universitetshospital Skejby.

Tildelt støtte

3.273.299 kr.

2015

Modtager

TeamObs, Klinisk institut Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Patienten først