Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus/livreddende


Donation

Forskningsprojekt

The Copenhagen Score

Den Præhospitale Virksomhed

Denne donation går til et projekt, der har til formål at udarbejde et nyt redskab til at vurdere kvaliteten af genoplivning efter hjertestop. Projektet omfatter dels en meget grundig international konsultationsproces og dernæst en validering. Et internationalt fælles valideret redskab er centralt for at understøtte forskning og udvikling på genoplivningsområdet.

Tildelt støtte

152.245 kr.

2016

Modtager

Den Præhospitale Virksomhed

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Akut hjælp