Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Forskningsprojekt

The Mindhelper Study

SDU

Donationen går til en undersøgelse af websitet Mindhelper.dk, der tilbyder online information, selvhjælpsværktøjer og rådgivning til unge over hele landet. Psykiske vanskeligheder er udbredte blandt unge, og digitale løsninger kan bidrage til at skabe struktur i hverdagsaktiviteter, træne problemløsning, støtte relationer og øge viden om mental sundhed. Mindhelper er Danmarks største digitale website, hvor unge kan søge viden og værktøjer til fremme af mental sundhed og trivsel. Det kan være viden om at leve med forældre med alkoholproblemer, hvad man kan stille op, hvis man bliver mobbet eller håndtering af triste tanker. Der er en brevkasse, henvisninger til relevante apps og egentlige kursusforløb, man kan følge. The Mindhelper Study vil undersøge spørgsmål som fx: Er det muligt at rekruttere unge med tidlige tegn på psykiske problemer via websider? Hvad er Mindhelpers indvirkning på unges velbefindende? Hvilke specifikke faktorer påvirker trivsel og psykiske vanskeligheder? Og hvordan bruges Mindhelper af unge? Donationen fra TrygFonden skal bruges til at undersøge, om det er muligt at bruge sociale medier til at rekruttere unge til en undersøgelse af om Mindhelper.dk forbedrer unges trivsel.

Tildelt støtte

875.000 kr.

2020

Modtager

SDU

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet