Søg støtte

Søg

Rednings- og svømmeveste


Donation

Projekt

Tidslommen -familietid i haven

Familiens Hus (i samarbejde med Mødrehjælpens Lokalforening Esbjerg)

Ansøger er Familiens Hus Esbjerg, der er et frivilligt, tidligt forebyggende tilbud til (sårbare) gravide og forældre i alderen 15-30 år. Tilbuddet, der samarbejder med Mødrehjælpen, har til formål at sikre tilknytning til uddannelse og job samt at skabe trivsel i familien. Dette projekt, Tidslommen, kan kort beskrives som familietid i haven og har til formål at præsentere familierne for aktiviteter, der relativt nemt kan overføres til hverdagen. Igennem forskellige udendørsaktiviteter (boldspil, træarbejde, insektjagt mv.) skabes der nærvær i familien, og måske skabes der også relationer og knyttes venskaber. Støtten fra TrygFonden dækker udgifter til forplejning, brænde og div. remedier til udeaktiviteter.

Tildelt støtte

12.500 kr.

2021

Modtager

Familiens Hus (i samarbejde med Mødrehjælpens Lokalforening Esbjerg)

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle