Søg støtte

Søg

Varmeskab hjertestarter


Donation

Forskningsprojekt

Tillægsbevilling AKT projektet

Syddansk Universitet

Dette projekt skal hjælpe mennesker med fremskreden kræft til at klare sig længere tid i hjemmet. Mennesker med fremskreden kræft lever i dag længere med sygdommen end tidligere, men har ofte problemer med at klare sig i dagligdagen. Dette projekt skal udvikle og afprøve en kommunal indsats, der gør den sidste tid så værdig som mulig og med størst mulig selvbestemmelse. Indsatsen er især baseret på de kommunale ergoterapeuter, der bl.a. hjælper patienten med prioritering af aktiviteter og ressourcer, tilpasning af arbejds- og hvilestillinger samt udlevering af og instruktion i hjælpemidler. Det er vigtigt, at patienten får hjælp hurtigt, og at indsatsen løbende kan tilpasses efter behov. Projektet, der er et lodtrækningsforsøg, er allerede i gang, men da funktionsniveauet hos de deltagende patienter viste sig at være meget forskelligt, er der brug for at øge deltagerantallet fra 180 til 272 for med tilstrækkelig sikkerhed at kunne vurdere, om den kommunale indsats har en positiv effekt. Effekten måles på patienternes daglige aktivitetsniveau og livskvalitet. Desuden gennemføres en samlet økonomisk analyse af indsatsen samt en analyse af resultaterne hos forskellige typer af patienter. Kræftens Bekæmpelse støtter også projektet med et tilsvarende beløb.

Tildelt støtte

392.428 kr.

2016

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom