Søg støtte

Søg

Valgambassadører for EU-valget


Donation

Forskningsprojekt

Træthed efter hjerneskade - måling og behandling

Hjerneskadecentret BOMI

Donationen går dels til at validere et redskab til at måle træthed og dels til at udarbejde retningslinjer for behandlingen ”Energiforvaltning” målrettet mennesker med erhvervet (ikke medfødt) hjerneskade og kronisk træthed. Et trætheds-måleredskab og udviklingen af en standard for "Energiforvaltning" er en forudsætning for, at professionelle kan identificere de patienter, der har problemer med træthed. BOMI er allerede leverandør af denne type løsninger til landets kommuner. I forbindelse med projektet vil BOMI samarbejde med det forskningsfaglige miljø på Neurologisk Klinik på Rigshospitalet. 120.000 danskere lever med en erhvervet hjerneskade, og for halvdelen er træthed et stort problem.

Tildelt støtte

892.972 kr.

2018

Modtager

Hjerneskadecentret BOMI

Region

Landsdækkende