Søg støtte

Søg

Unikke fællesskaber i naturen


Donation

Projekt

Træværksted på recept Fase 2

Lindevangs Fond

Lindevangs Fond er et selvejende socialpsykiatrisk botilbud for mennesker med psykiske problemer. Siden maj 2019 har Lindevang tilbudt beboerne intern beskæftigelse på botilbuddet, bl.a. inden for cafédrift, rengøring, køkkenarbejde, havearbejde og drift af intern genbrugsbutik. I foråret 2020 fik Lindevang støtte fra TrygFonden til at etablere et træværksted, der dels skulle øge beboernes livskvalitet og dels bygge bro til lokalsamfundet. Men grundet COVID-19-restriktioner har man kun kunnet samle ganske få borgere ad gangen. Denne donation går derfor til en fase 2 af projektet med særligt fokus på fællesskab og samarbejdskultur. Et beskæftigelsesforløb i træværkstedet begynder med en ansættelsessamtale med en gensidig forventningsafstemning, og ud fra beboerens ønsker og behov laves en plan for forløbet. Arbejdet består i produktion af trævarer, som kan bruges på Lindevang, fx højbede og plantekasser, og trævarer, der kan sælges på bl.a. markeder i lokalområdet. Dermed oplever den enkelte både at se sine producerede trævarer gøre nytte i dagligdagen, og at de er af så god kvalitet, at andre vil betale for dem. Hele projektet har til formål at styrke den enkeltes selvværd og ruste dem til på sigt at rykke videre ud i større arbejdsfællesskaber.

Tildelt støtte

557.500 kr.

2021

Modtager

Lindevangs Fond

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle