Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus og hjertestarter


Donation

Projekt

Transkribering af 112-opkald

Region Nordjylland

1-1-2-samtaler udgør en væsentlig datakilde for forskning. For at forbedre det akutte beredskab vil Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland afprøve muligheden for at gøre 1-1-2-opkald tilgængelige på skrift via automatisk transskribering af lydlog-filer. I dag findes samtalerne kun i form af optagelser, hvor den enkelte forsker er nødt til at transskribere for at lave analyser, men teknologien anvendes allerede på landets hospitaler til journalføring. Denne donation går derfor til en prøveperiode, der indbefatter teknisk konsulentbistand og opsætning af talegenkendelsessystemet hos Den Præhospitale Virksomhed. Resultaterne vil danne baggrund for en beslutning om, hvorvidt man skal arbejde videre med teknologien på det akutte område.

Tildelt støtte

410.000 kr.

2019

Modtager

Region Nordjylland

Region

Nordjylland

Delmål

Hjertestart