Søg støtte

Søg

Ungdomslejr URK


Donation

Projekt

Trivsel og fællesskaber

UFL Sydvest

Unge for Ligeværd (UFL) Sydvest er en frivillig social forening, der arbejder for ligeværdige vilkår for unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. De unge har ofte et lille netværk, og de ønsker samvær med ligestillede. Mange af de unge er ensomme og isolerede. UFL Sydvest tilbyder ugentlige klubaktiviteter, hvor de unge mødes med ligestillede og derigennem danner netværk og fællesskaber. Målgruppen er 50 personer i alderen 17-40 år. TrygFondens støtte går til aktiviteter for foreningens medlemmer. Donationen dækker bl.a. en overnatningstur med oplevelser, biograftur, bowling/juleafslutning, foredrag, deltagelse i UFL-landsmøde og musikaften.

Tildelt støtte

60.612 kr.

2021

Modtager

UFL Sydvest

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle