Søg støtte

Søg

Midler til lydanlæg


Donation

Projekt

Trivselsgrupper for børn/unge

Frivilligværket og Selvhjælp i Randers

Børn, der mistrives, har særlige udfordringer ved at indgå i faglige og sociale fællesskaber. Mistrivslen kan eksempelvis bunde i mobning, ensomhed eller problemer i hjemmet og kan have store konsekvenser for barnets fremtid. Selvhjælp Randers ønsker med dette projekt at sætte fokus på børn i folkeskolen, der mistrives. Foreningen ønsker at etablere et tilbud om Trivselsgrupper, hvor børnene kan diskutere de problemer, de har. Det skal være et tidligt tilbud, så problemerne kan imødekommes, inden de udvikler sig til mere seriøse problemer. Støtten fra TrygFonden skal gå til at starte ca. 30 trivselsgrupper, hver bestående af 6-8 børn, fordelt på tre år.

Tildelt støtte

864.290 kr.

2013

Modtager

Frivilligværket og Selvhjælp i Randers

Region

Midtjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet