Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Trivselsgrupper skoleelever.

FrivilligVest Ringkøbing-Skjern

Sårbare børn og unge i Ringkøbing-Skjern med særlige udfordringer, fx en søskende med et handicap, forældreskilsmisse, sorg eller forældre med kronisk sygdom, savner et forum, hvor de kan mødes med ligesindede. Gennem samtale, samvær og leg kan de få et fællesskab og øget selvværd og livskvalitet. FrivilligVest Ringkøbing-Skjern opretter derfor trivselsgrupper målrettet børn og unge. En fast mødestruktur med skiftende temaer skal give rum til snak, og aktiviteter og udflugter skal skaffe plads til andet end problemer.

Tildelt støtte

201.500 kr.

2019

Modtager

FrivilligVest Ringkøbing-Skjern

Region

Midtjylland